Blue Careers

Nederlands

Het werk in de sectoren waarvoor STC Group opleidt, wordt steeds complexer.  De vraag naar goed opgeleide medewerkers stijgt. Opleiders zoals het STC zijn als een gevolg daarvan voortdurend op zoek naar vakdocenten met actuele kennis van zaken en naar voldoende stageplaatsen. Blue Careers is een uniek samenwerkingsproject waarin STC Group en het bedrijfsleven samen optrekken. Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds werken de projectpartners aan het werven en opleiden van zogenaamde hybride docenten, anderzijds wordt gewerkt aan een online stagebank.

 

 

 

English

The work in Shipping and Transport is becoming more and more complex. The demand for well-trained staff is rising. As a result of that increase, educators such as STC Group (STC) have stepped up their search for qualified lecturers with up-to-date knowledge and suitable internships. Blue Careers is a unique collaboration project between STC Group and the Business Community. The goal of this project is twofold. One part of the project is closely working with the project partners to recruit and train the Hybrid Lecturers. The second goal of this project is creating an extensive online apprenticeship desk.