Raad van Advies

Taak

De Raad van Advies staat het College van Bestuur van de Stichting STC Group, dan wel de Raad van Toezicht terzijde met gevraagd en ongevraagd advies ter zake van aangelegenheden betreffende het gesubsidieerde onderwijs.

Samenstelling
 • de heer B.J. ter Riet, voorzitter
  (Damen Shipyards Gorinchem)
 • de heer Ir. C.J.M. Asselbergs (Deltalinqs)
 • de heer M.T.J.J. van den Broek (Nautilus International)
 • de heer W. Bruininks (Mooy Logistics B.V.)
 • de heer J.A. van Nieuwenhuijzen (United Fish Auctions)
 • de heer J. Mathôt (Damen Shipyards Gorinchem)
 • de heer W. Kok
  (Van Oord Dredging and Marine Contractors)
 • de heer R. Overveld (Interstream Barging)
 • de heer Ir. A.J. Toet (Koninklijk Nederlands Vervoer)
 • de heer drs. J.W. Perdon (Rotterdam The Hague Airport)