Raad van Advies

Taak

De Raad van Advies staat het College van Bestuur van de Stichting STC-Group, dan wel de Raad van Toezicht terzijde met gevraagd en ongevraagd advies ter zake van aangelegenheden betreffende het gesubsidieerde onderwijs.

Samenstelling
 • de heer B.J. ter Riet, voorzitter
  (Damen Shipyards Gorinchem)
 • de heer Ir. C.J.M. Asselbergs (Deltalinqs)
 • de heer M.T.J.J. van den Broek (Nautilus International)
 • de heer W. Bruininks (Mooy Logistics B.V.)
 • de heer J.A. van Nieuwenhuijzen (United Fish Auctions)
 • de heer J. Mathôt (Damen Shipyards Gorinchem)
 • de heer W. Kok
  (Van Oord Dredging and Marine Contractors)
 • de heer R. Overveld (Interstream Barging)
 • de heer Ir. A.J. Toet (Koninklijk Nederlands Vervoer)
 • de heer drs. J.W. Perdon (Rotterdam The Hague Airport)