Raad van Advies

Taak

De Raad van Advies staat het College van Bestuur van de Stichting STC-Group, dan wel de Raad van Toezicht terzijde met gevraagd en ongevraagd advies ter zake van aangelegenheden betreffende het gesubsidieerde onderwijs.

Samenstelling
  • de heer V. Salet, voorzitter (HyCC)
  • de heer M.T.J.J. van den Broek (Nautilus International)
  • de heer J.A. van Nieuwenhuijzen (United Fish Auctions)
  • de heer J. Mathôt (Damen Shipyards Gorinchem)
  • de heer C. Alderliesten (Deltalinqs)
  • de heer P.J. van Dijk