Prettige en veilige werk- en leeromgeving

Een veilige en prettige leer- en werkomgeving is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen presteren. Het realiseren van zo’n omgeving staat hoog op de agenda van STC Group. Ondanks alle inspanningen kunnen er school- en werksituaties ontstaan waarin leerlingen, studenten, ouders of collega’s zich niet of minder veilig voelen. Denk daarbij aan de ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, discriminatie, agressie / geweld en pesten.

Waar kun je terecht?
Als je met een van deze situaties wordt geconfronteerd, is het belangrijk hier melding van te maken. Hoe je dat kunt doen, lees je in het document ‘prettige en veilige leer- en werkomgeving‘.

Kernwaarden STC Group

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden waar STC Group in gelooft, die belangrijk zijn voor onze organisatie en waar we als STC Group voor staan. Ze geven aan hoe we ons werk willen doen. Voor de STC-organisatie zijn drie kernwaarden vastgesteld:

  • Nieuwsgierigheid
  • Vakmanschap
  • Respectvol

Deze kernwaarden vormen de basis voor ons dagelijks handelen.