Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden waar STC in gelooft, die belangrijk zijn voor onze organisatie en waar we als STC voor staan. Ze geven aan hoe we ons werk willen doen. Voor de STC-organisatie zijn drie kernwaarden vastgesteld:

  • Nieuwsgierigheid
  • Vakmanschap
  • Respectvol

Deze kernwaarden vormen de basis voor ons dagelijks handelen.